Truyện cười: Phần thưởng cho người chạy nhanh

Một ông hỏi: “Chiếc đồng hồ này ở đâu anh có?”.

– Phần thưởng nhờ chạy về nhất!

– Có mấy người tham dự?

– Cả tôi nữa là 3. Tay cảnh sát về nhì, và người mất đồng hồ về ba.

Xem thêm: