Truyện cười: Con dấu

Một cô gái nọ đến phòng khám sản, bác sĩ khẳng định cô có bầu, rồi lặng thinh đóng dấu lên bụng của cô một con dấu nào đó. Về nhà cô bảo chồng  đọc nội dung của con dấu mà bác sĩ đã đóng lên bụng cô. Anh chồng phải dùng kính lúp thì mới đọc được:

“Khi nào anh có thể đọc được dòng chữ này trên bụng cô ấy  bằng mắt thường thì hãy đưa cô ấy đến phòng khám ”

Xem thêm: