Thông báo chồng mất tích

Một bà thông báo với cảnh sát là mất tích chồng. Bà mô tả ông chồng cao 1,8 m, tóc vàng hơi xoăn và nụ cười hấp dẫn chết người.

Trong lúc điều tra, cảnh sát sang nhà hàng xóm của bà ta tìm hiểu và được cho biết:

– Đừng có nghe bà ta, ông ấy cao có 1,6 m, đầu trọc hếu và suốt ngày cau có.

Sau đó, hàng xóm sang hỏi bà kia tại sao lại thông tin sai lệch với cảnh sát về hình dáng ông chồng như vậy.

Bà ta phân bua:

– Tôi báo ông ấy mất tích, không có nghĩa là tôi muốn ông ấy trở về.

Cười thêm: